Årets Vinnere:

Lene Berg og
Marianne Heier

De fire kunstnerne er ikke nominert med utgangspunkt i en felles kunstnerisk ramme eller virksomhet. Den første impulsen er heller kanskje at disse fire markerer hvor ulikt kunstnere kan arbeide. Likevel, når man ser litt nærmere etter, så finner vi i kunstnerskapene en felles holdning,  først og fremst til hvordan vi – som mennesker – forholder oss til verden. De er alle i en viss grad orientert mot empiri – noe som innebærer at konklusjon baseres på utprøving av sanselig erfaring. I hvilken grad farges det vi ser av det vi kan fra før eller tror vi vet? En viktig erfaring innen forskning på empiri er nettopp at observasjonens rolle som teorinøytral dommer, ikke er mulig. Vi lever alle i individuelle narrativ, og disse kunstnerne viser dette gjennom fire svært forskjellige medier.

Juryens begrunnelse

Kunstverkene på Lorck Schive kunstprisutstilling er av en sjeldent god og gjennomført kvalitet, noe som gjør at utstillingen allerede i seg selv fremstår som en kunstnerisk suksess. Måten verkene står til hverandre er bemerkelsesverdig, med alle de sammenhengene som kan ses på tvers av de forskjellige bidragene. Utstillingen presenterer sterke stemmer i norsk samtidskunst som er interessante på forskjellige måter. Bidragene lar seg vanskelig sammenligne, og alle har sine sterke kvaliteter.

Lorck Schive kunstpris er viktig for å synliggjøre samtidskunsten, og måten den speiler og transformerer samfunnet på gjennom kunstnerisk erfaring. Kunsten har kanskje ikke mye direkte politisk innflytelse i seg selv. Likevel er det en verdi at politiske ytringer ikke kun eksisterer innenfor det politiske systemet men målbæres utenfor dette feltet som gjennom kunstnerisk refleksjon.

Juryen besluttet å dele prisen på to av kunstnerne.

Det direkte språket i Marianne Heiers verk, og bruddene på de etablerte skillelinjene i Lene Bergs film har begge overbevist juryen gjennom deres komplekse og slagkraftige meningsproduksjon.

Lene Berg gjorde seg bemerket med et sterkt bidrag på årets Venezia-biennale som nå også vises er på Trondheim kunstmuseum. Måten filmen hennes, Ung løs gris (2013), tematiserer det å se og bli sett på, er høyst aktuelt i dagens samfunn. Gjennom det nærgående perspektivet gjør hun seeren til deltaker, noe som vekker et ubehag og virker forstyrrende. Berg bruker stereotypier som endrer eller fordreier våre syn på seksualitet. Det er tilskueren som blir avslørt når han eller hun stiller seg spørsmålet om hvilken posisjon en ville ha inntatt. Filmens fordømmende forhører stiller moralistiske spørsmål, noe som tvinger seeren til å posisjonere seg i denne blandingen av moral og seksualitet.

Marianne Heier

Mariannes Heiers verk Kjære venner (2013) har et performativt aspekt som tar et aktivt standpunkt gjennom en intressant sammenstilling av installasjon, performance og appropriert tale. Talen som ble holdt av Siv Jensen på landsmøtet i forkant av valget, er nå en del av en situasjon med et helt annet alvor. Talen omhandler frihet og mer kontroll på samme tid, og Heier gjør retorikken tydelig ved å fremføre uten å kommentere. Dette skjer i en sammenheng som gir tid og rom for kontemplasjon, noe som lar talen fremstå tydeligere for tilhøreren. Den ekle lukten av de fysiske materialene fra en demontert moelvenbrakke møter betrakteren gjennom en annen sans enn blikket. Dette understreker ikke bare de fysiske og materielle aspektene, men også talens innhold.

Lene Berg

Begge kunstverk spiller på forestillinger om autoritet og moralske oppfatninger. Språkbruken som benyttes både av den fordømmende forhøreren i Bergs film og av politikeren i Heiers installasjon fremstiller normative systemer som er tatt for gitt. Disse blottes for svakheter til de fremstår som forfalskninger.

Årets Nominerte:

Juryen:

 • Ute Meta Bauer

  Født 1958 i Stuttgart

  Bauer studerte scenografi og kunst ved HfbK Hamburg og har har siden begynnelsen av 1990-tallet bemerket seg som en innflytelsesrik formidler av samtidig kunst og film, med særlig fokus på transdisiplinære og intermediale prosjekter. Fra 1999 til 2002 var Bauer engasjert som del av kuratorgruppen til Okwui Enwezor for documenta11 i Kassel i Tyskland. I perioden 2002-2005 ble hun første direktør ved Office for Contemporary Art Norway (OCA) i Oslo. Bauer forlot OCA til fordel for en stilling ved det ledende universitetet MIT i Boston, USA, hvor hun var leder for kunstavdelingen ved instituttet for arkitektur fram til 2011. Hun var også kunstnerisk leder for tredje Berlin Biennale.

  Bauer er medlem i en rekke redaksjoner, juryer og styringsgrupper internasjonalt, inkludert Yokokama og Bergen Triennale, og er også medlem av International Scientific Advisory Board av Bauhaus Dessau Foundation.

  Bauer arbeider i dag som Dean of Fine Arts ved Royal College i London.

 • Ingar Dragset

  Født 1969 i Trondheim.

  Dragset er kjent som den ene halvdelen av kunstnerduoen Elmgreen og Dragset. Michael Elmgreen og Dragset har siden 1997 presentert en rekke arkitektoniske og skulpturelle arbeider i serien Powerless Structures, der de transformerte den konvensjonelle oppfatningen av den hvite kuben gjennom å behandle den som et objekt: grave den ned i bakken eller henge den opp under taket. Duoen har stilt ut i sentrale gallerier og ved større mønstringer verden over, som Tate Modern i London og The New Museum, New York. På den 53 biennalen i Venezia kuraterte de den danske og den nordiske paviljongen med den fiktive boligen og kunstsamlingen The Collectors. De var festspillutstillere i Bergen med The Welfare Show i 2005.

 • Elisabeth Mathisen

  Født 1961 i Oslo

  Mathisen er en kunstner med bred praksis som inkluderer video, tegning, birøkt, fotografi og performance. Tema er ofte menneskelige relasjoner, med humoristiske og tildels pinlige iscenesettelser. I den senere tid har menneskets plass i et større økosystem blitt motiv for utforsking der hun trekker inn bl.a. birøkt som del i kunstnerisk virksomhet.

Fra Utstillingen på TKM

2013 deles Lorck Schive kunstpris ut for første gang, til en av fire billedkunstnere ved kunstprisutstillingen på Trondheim kunstmuseum. Lock Schive kunstpris kommer til å bli delt ut annethvert år og er finansiert av Lorck Schive og hustrus legat. Vi ved Trondheim kunstmuseum er glade for å kunne huse Norges største kunstpris, og vi er svært stolte av å kunne presentere årets fire deltagere for publikum, hver av dem kjent for sine fremragende kunstnerskap.

 • Marianne Heier
 • Lene Berg