Årets Vinnere:

Lene Berg og
Marianne Heier

De fire kunstnerne er ikke nominert med utgangspunkt i en felles kunstnerisk ramme eller virksomhet. Den første impulsen er heller kanskje at disse fire markerer hvor ulikt kunstnere kan arbeide. Likevel, når man ser litt nærmere etter, så finner vi i kunstnerskapene en felles holdning,  først og fremst til hvordan vi – som mennesker – forholder oss til verden. De er alle i en viss grad orientert mot empiri – noe som innebærer at konklusjon baseres på utprøving av sanselig erfaring. I hvilken grad farges det vi ser av det vi kan fra før eller tror vi vet? En viktig erfaring innen forskning på empiri er nettopp at observasjonens rolle som teorinøytral dommer, ikke er mulig. Vi lever alle i individuelle narrativ, og disse kunstnerne viser dette gjennom fire svært forskjellige medier.

Juryens begrunnelse

Årets Nominerte:

Juryen:

Fra Utstillingen på TKM

2013 deles Lorck Schive kunstpris ut for første gang, til en av fire billedkunstnere ved kunstprisutstillingen på Trondheim kunstmuseum. Lock Schive kunstpris kommer til å bli delt ut annethvert år og er finansiert av Lorck Schive og hustrus legat. Vi ved Trondheim kunstmuseum er glade for å kunne huse Norges største kunstpris, og vi er svært stolte av å kunne presentere årets fire deltagere for publikum, hver av dem kjent for sine fremragende kunstnerskap.

  • Marianne Heier
  • Lene Berg