Ane Hjort Guttu

Hos Marianne Heier utløser handlingen ikke bare innsikt i dype økonomiske spill, med påfølgende spørsmål om sannhetsgehalten i samfunnsøkonomien, men også tro på endringens mulighet. Heier er en drivende dyktig forteller og skaper av narrativ med brodd og uforutsigbare koblinger. Hun stiller de ubehagelige spørsmålene og er ikke redd for å bruke eksakte og svært konkrete virkemidler. Hun er heller ikke redd for svarene, også når verket dermed beveger seg langt vekk fra en estetikk alminnelig akseptert av kunstfeltet.

http://marianneheier.no