Kunstprisen

Lorck Schives Kunstpris er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum (TKM).

Prisutstillingen kan sees på Trondheim kunstmuseum annethvert år. Neste prisutstilling åpner september 2019.

Lorck Schive Kunstpris er en kunstpris som blir avholdt ved Trondheim kunstmuseum annethvert år. Den første utdelingen og prisutstillingen fant sted i 2013. Lorck Schives Kunstpris er på 500 000 kroner og utdeles for første gang til høsten. Hver av de nominerte kunstnerne mottar 150 000 kroner til produksjon av verk. Prisen er totalt på 1 100 000 kroner og en av verdens største.

Formålet med Lorck Schive Kunstpris er å skape debatt og interesse rundt samtidskunsten ved å hedre fremragende kunstnere.

Kunstprisen er initiert av styret i Lorck Schive og hustrus legat. I styret sitter Sissel Lillebostad, Ruben Steinum og Odd Fredrik Heiberg. Esther Maria Bjørneboe er vara, men satt i styret frem til 2013. Lorck Schive Kunstpris er kunstnerstyrt.

Nominasjon

Fire uavhengige organ nominerer ti kandidater. Kriteriene for å bli innstilt er at man i tillegg til å ha et betydelig kunstnerisk virke, enten bor eller arbeider i Norge, og at man er under 50 år. De nominerende organ er: Statens stipendkomité (4), Trondheim kunstmuseum (3), Norsk kritikerlag (2) og Norsk Kuratorforening (2).

Lorck Schives styre velger fire av disse kunstnerne som inviteres til å delta på prisutstillingen på TKM.

Kunstnerne mottar 150 000 kroner hver for produksjon av utstillingen. En internasjonal og uavhengig jury kårer en vinner som mottar prisen på 500 000 kroner. De nominerte til Lorck Schive Kunstpris 2019 offentliggjøres 21. september 2018.

Jury

Jurymedlemmene er nominert av Statens stipendkomite, Lorck Schive styre og Trondheim kunstmuseum. Disse tre velger ett jurymedlem hver.

Styret

Kunstprisen er initiert av styret i Lorck Schive og hustrus legat. I styret sitter Sissel Lillebostad, Ruben Steinum og Odd Fredrik Heiberg.

  • Sissel Lillebostad

    Sissel Lillebostad er billedkunstner, kunsthistoriker, kurator og skribent. Født i Molde og utdannet ved KHiO, KHiB og UiB. Faglig leder av Skapende kuratorpraksis, KHiB, 2004-2014. Hun samarbeider tverrfaglig, med komponister, koreografer, forfattere og dansere i utvikling av performative verk og installasjoner. Leder av to større Kunst i offentlig rom prosjekt i Bergen, deriblant HiB. Tidligere leder av Stiftelsen 3,14, 2009-10. Redaktør for Kunstjournalen B-Post 2008, 2012-2013, 2015. Publiserer tekster i ulike publikasjoner. Lillebostad bor i Bergen.

  • Ruben Steinum

    Ruben Steinum (f. 1984, Oslo, Norge) er utdannet kunstner fra Statens Kunstakademi i Oslo. I tillegg til hans kunsteriske praksis så er Steinum engasjert i en rekke verv og prosjekter med det til felles at de alle fokuserer på kunstneren og kunstens rettmessige plass i sentrum av samfunnet. Han er styreleder i UKS (Unge kunstneres Samfunn) 2018 - 2020, styremedlem i Norske Billedkunstnere (NBK) 2017 - 2019, og medstifter av kunstsalg-plattformen Atelier. Steinum bor på Nesodden i Akershus.

  • Odd Fredrik Heiberg

    Billedkunstner, prosjektleder, kunstkonsulent og kurator. Født Oslo. Utdannet ved KHiB og Willem de Kooning Academie, Rotterdam, Holland. Prosjektleder for Tempo 2006 – 2009. Gjennomfører kunstprosjekter innenfor ulike teknikker. Både kunstkonsulent og utførende kunstner ved kunstprosjekter i offentlige rom. Stiller ut i separat- og gruppeutstillinger. Bor og arbeider i Skien.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 964 904 693
Postadresse: Hans Hagerupsgt 5, 7012 TRONDHEIM

Telefon: 93 46 51 14
E-post: fre-heib@online.no

Nyttige lenker:

Trondheim Kunstmuseum
Kulturnett
Lorck Schive (wikipedia)