Kunstprisen

Lorck Schives Kunstpris er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim Kunstmuseum (TKM).

Prisutstillingen kan sees på Trondheim Kunstmuseum fra 1 oktober 2017.

Lorck Schive kunstpris er en kunstpris som blir avholdt ved Trondheim Kunstmuseum annethvert år. Den første utdelingen og prisutstillingen fant sted i 2013. Lorck Schives kunstpris er på 500 000 kroner og utdeles for første gang til høsten. Hver av de nominerte kunstnerne mottar 150 000 kroner til produksjon av verk. Prisen er totalt på 1 100 000 kroner og en av verdens største.

Formålet med Lorck Schive kunstpris er å skape debatt og interesse rundt samtidskunsten ved å hedre fremragende kunstnere.

Kunstprisen er initiert av styret i Lorck Schive og hustrus legat. I styret sitter Sissel Lillebostad, Tanja Sæter og Odd Fredrik Heiberg. Esther Maria Bjørneboe satt i styret frem til 2013. Lorck Schive Kunstpris er kunstnerstyrt.

Nominasjon

Fire uavhengige organ nominerer ti kandidater. Kriteriene for å bli innstilt er at man i tillegg til å ha et betydelig kunstnerisk virke, enten bor eller arbeider i Norge, og at man er under 50 år. De nominerende organ er: Statens stipendkomité (4), Trondheim Kunstmuseum (3), Norsk kritikerlag (1) og Norsk Kuratorforening (2).

Lorck Schives styre velger fire av disse kunstnerne som inviteres til å delta på prisutstillingen på TKM.

I 2015 er utstillingen i tidsrommet 24.09.2015 – 10.01.2016. Kunstnerne mottar 150 000 kroner hver for produksjon av utstillingen. En internasjonal og uavhengig jury kårer en vinner som mottar prisen på 500 000 kroner. Prisvinner offentliggjøres 12. november.

Jury

Jurymedlemmene er nominert av Statens stipendkomite, Lorck Schive styre og Trondheim kunstmuseum. Disse tre velger ett jurymedlem hver.

Styret

Kunstprisen er initiert av styret i Lorck Schive og hustrus legat. I styret sitter Sissel Lillebostad, Tanja Eli Sæter og Odd Fredrik Heiberg.

 • Sissel Lillebostad

  Sissel Lillebostad er billedkunstner, kunsthistoriker, kurator og skribent. Født i Molde og utdannet ved KHiO, KHiB og UiB. Faglig leder av Skapende kuratorpraksis, KHiB, 2004-2014. Hun samarbeider tverrfaglig, med komponister, koreografer, forfattere og dansere i utvikling av performative verk og installasjoner. Leder av to større Kunst i offentlig rom prosjekt i Bergen, deriblant HiB. Tidligere leder av Stiftelsen 3,14, 2009-10. Redaktør for Kunstjournalen B-Post 2008, 2012-2013, 2015. Publiserer tekster i ulike publikasjoner. Lillebostad bor i Bergen.

 • Tanja Eli Sæter

  Født 26.07.1975
  Kontakt: tanjaseter@gmail.com
  Telefon: +47 41 21 17 17

  Kunstner, konsulent, prosjektleder og glassblåser.
  Bor og jobber i Oslo.

  Tanja Eli Sæter er utdannet ved Konstfack i Stockholm og Glasskolen i Kosta, Sverige. Hun har mottatt en rekke stipend og priser og er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Sveriges Glasmuseum, Slottet og private samlinger. Hun arbeider internasjonalt og stilte ut på Venezia Biennalen i 2011.

  Sæter jobber med kunstproduksjon og kommunikasjon for Oslo Pilot. Hun har gjennomført flere utsmykkingsoppdrag for blandt annet Ambasaderesidensen i Wien for Utenriksdepartementet og Gjøvik Kulturhus for Gjøvik Kommune og KORO. Sæter har gjennomført store kvalitetssatsinger på kunstformidling til barn og unge gjennom prosjektet Super Is As Super Does hvor 450 ungdommer fikk blåse glass og gjennom barnefestivalen BOO. Sæter jobbet som prosjektleder for Oslo Open fra 2011 til 2015 og var ansvarlig for utvikling og gjennomføring av festivalens internasjonale gallerist og kuratorprogram og barnefestivalen BOO! Barnas Oslo Open. Hun utvikler også nettsider for kunstorganisasjoner.
  Hun har parallelt med sitt kunstneriske virke engasjert seg i kunstpolitikk og sitter i sentralstyret for Norske Billedkunstnere og tidligere i Ateliertildelingsutvalget for Oslo Kommune. Hun er særlig engasjert i en forbedring av ateliersituasjonen, styrking av kunstnerøkonomien og jobber for å få på plass en god forsikrings og pensjonsordning for kunstnere.

 • Odd Fredrik Heiberg

  Billedkunstner, prosjektleder, kunstkonsulent og kurator. Født Oslo. Utdannet ved KHiB og Willem de Kooning Academie, Rotterdam, Holland. Prosjektleder for Tempo 2006 – 2009. Gjennomfører kunstprosjekter innenfor ulike teknikker. Både kunstkonsulent og utførende kunstner ved kunstprosjekter i offentlige rom. Stiller ut i separat- og gruppeutstillinger. Bor og arbeider i Skien.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 964 904 693
Postadresse: Hans Hagerupsgt 5, 7012 TRONDHEIM

Telefon: 93 46 51 14
E-post: fre-heib@online.no

Nyttige lenker:

Trondheim Kunstmuseum
Kulturnett
Lorck Schive (wikipedia)