Jana Winderen har bakgrunn innen billedkunst, naturvitenskap, matematikk, kjemi, biokjemi og fiskeøkologi. Siden begynnelsen av 90-tallet har hun arbeidet med lyd som materiale. Hun er opptatt av lydens immaterielle, men fysiske karakter, og arbeider med lyd som ikke er lett tilgjengelig for oss å lytte til. Hun gjør opptak med sensitive hydrofoner av lyd under vann, inne i is, av ulike sorter fisk, vanninsekter og krepsdyr, men også med Ultralyddetektor av frekvenser som ligger utenfor vår høreevne, som for eksempel ekkolokaliseringen til flaggermus og tannhvaler. Hun har reist til ulike deler av verden, og har gjort hydrofonopptak ned til 90 meter under isen på Grønland og i Barentshavet, samt i varmere strøk rundt ekvator, som Belize, Panama og Den dominikanske republikk.

I 2013 stilte hun ut en installasjon med 16 høyttalere, ”Ultrafield”, på MoMA i New York, kuratert av Barbara London. Sommeren 2014 laget hun en installasjon med 80 høyttalere, basert på lydopptak tatt under vann, i Park Avenue Tunnel på Manhattan, etter invitasjon fra New York Department of Transportation. I 2011 mottok Winderen den prestisjetunge internasjonale prisen Golden Nica for Lydkunst og Digital musikk, ved Ars Electronica-festivalen i Linz i Østerrike.

Jana Winderen studerte Fine Art ved Goldsmiths College (University of London), og naturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Blant flere fremtidige prosjekter arbeider hun for tiden med en permanent utendørs lydinstallasjon for den amerikanske ambassaden i Oslo, som skal ferdigstilles i 2015/16. Hun skal også lage installasjoner, holde konserter, workshops, presentasjoner og foredrag i store deler av verden. Hun gjør også utgivelser på plateselskapet Touch (UK).