Knut Henrik Henriksen

Knut Henrik Henriksen (f. 1970 i Oslo) er utdannet ved kunstakademiene i Bergen og Frankfurt am Main. Han er hatt soloutstillinger ved steder som Bergen Kunsthall 2012 og 2014, Opelvillen i Rüsselsheim, Tyskland, Galerie Denise René i Paris, UKS, Sommer & Kohl i Berlin og Standard (Oslo). Han har også deltatt på Momentum i 2013 og 2006 og gruppeutstillinger på blant annet Kunsthalle Basel, South London Gallery, Kunstmuseum Bern, Drawing Room i London, Hamburger Bahnhof i Berlin. I tillegg har han produsert en rekke permanente offentlige skulpturer som «Full Circle» ved Kings Cross St.Pancras Station, London.

Lars Laumann setter sammen funnet materiale med egne, subjektive narrativ. Installasjonene og filmene bryter ned grensene mellom dokumentar og iscenesettelser, mellom lånt og skapt og forrykker subtilt oppfatningen av hva som er fakta. Han er influert av kunstuttrykk i kulturfeltets randsoner, av mennesker som befinner seg utenfor normen, av utenforskap og det usikre.  Det marginaliserte gjenfinnes også i det filmatiske uttrykket, som i stor grad bryter med god filmskikk.