Lene Berg

Lene Berg setter sannheten i spill. Hun går etterrettelig til verks, med grundig empirisk behandling av informasjon. Berg åpner opp for problematiske avgrensninger innen etikk, moral, sannhet, løgn og valgene vi tar. Resultatet utløser noen ganger overraskende sterke engasjement og motforestillinger. Berg viser i disse sammenhengene et solid talent for kollektive historier, der motstanden som oppstår settes i sammenheng med fortellingenes ulike lag av fortielse.