Tina Jonsbu

Tina Jonsbu viser et insisterende kunstnerisk virke, på grensen til det påståelige. Som metode for billedskaping setter hun opp strenge og ubrytelige regler. Mer enn selve resultatet viser Jonsbu fram tiden som element – tiden det tar, den nødvendig disiplinen for handling som kaoskontrollerende strategi. Verkene visualiserer tilstedeværelse og nærvær, der reglenes stramme struktur hele tiden balanserer mot den ustabile energien som styrer hånden.